تاریخ : جمعه 22 دي 08:34
کد خبر : 638773
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه

تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در جلسه حلقه های معرفت پایگاه شرکت کردند .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، به یمن برکت عزیزترین عزیز عالم حضرت فاطمه زهرا (س) ،جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در جلسه حلقه های معرفت پایگاه شرکت کردند . در این جلسه راجب احکام نماز و طرز ایستان و برخاستن در نماز و رفع اشکالات جوانه هاسخنانی دو طرفه بمنظور پاسخ به سئوالات گفته شد .

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ