تاریخ : چهارشنبه 20 دي 12:31
کد خبر : 637834
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

خواندن نماز صبح و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

خواندن نماز صبح و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شیهدان جاویدپور روز جمعه نماز ضهر و عصر را درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) خواندند .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، به یمن برکت پروردگارمعظم ، جوانه های صالحین پایگاه شیهدان جاویدپور روز جمعه نماز ضهر و عصر را درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) خواندند . عسکها نشان دهنده اوج عشق جوانه ها به باریتعالی است .

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ