تاریخ : چهارشنبه 20 دي 10:57
کد خبر : 637803
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

ادامه تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

ادامه تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

روخوانی و ادامه حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور ادامه دارد .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، به یمن محبت ایزد منان ، جوانه های صالحین در آستانه امتحانات ترم اول دبستانی با وقفه در حفظ سوره شریفه بینه رو برو شدند بهمین جهت توفیف حفظ این سوره شریفه به بعد از امتحانات موکول شد لذا به روخوانی این سوره در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) اکتفا نمودند .تصاویر گوشه ای از فعالیت جوانه ها را نشان می دهدسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ