تاریخ : چهارشنبه 20 دي 10:47
کد خبر : 637797
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

 بازی وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه

بازی وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه

بازی وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه همیشگی است .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، به یمن مدد پروردگار معظم ، جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در طول هفته چند بار بازی وسطی در پایگاه را اجرا می کنند شور و شادی که از این بازی در جوانه ها بوجود می آید ناگفتنی است .

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ