تاریخ : چهارشنبه 20 دي 10:37
کد خبر : 637793
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

آموزش و تمرین آموزش صلواتی پاور پوینت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

آموزش و تمرین آموزش صلواتی پاور پوینت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپورهر هفته آموزش و تمرین پاورپوینت دارند .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، به حول ه قوه الهی ، جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپورهر هفته آموزش و تمرین پاورپوینت دارند . آنها تمرین پاور پوینت خود را در قالب آموزه های کتاب دنبال می کنند .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ