پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
455
محبوب
صفحه نخست ›› گزارش تصویری ›› حوزه 247 محمد مصطفی (ص) ›› پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
7
محبوب  
رای به خبر :
مسئول نیروی انسانی پایگاه در حال ثبت اعضای پایگاه در دستگاه  حضور وغیاب چهره زن
مسئول نیروی انسانی پایگاه در حال ثبت اعضای پایگاه در دستگاه حضور وغیاب چهره زن

حضور و غیاب نیروهای پایگاه بوسیله دستگاه حضور و غیاب چهره زن انجام می گردد.
calendar
تاریخ : 1396/10/10 - 16:23

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور  حوزه 247 محمد مصطفی (ص)  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، به یمن برکت خاصان درگاه حق ، مسئول نیرو ی انسانی و حضور چشمگیر داردو فی سبیل الله کارهای مهندسی برق نمایشگاه و پایگاه را در اوقات فراغت خود انجام می دهد و چون مسئول نیروی انسانی پایگاه است با حضور همیشگی خود با دلسوزی کارهای محوله را عالی انجام می دهد تقدیر زبانی  از زحمات بیدریغ این بسیجی مخلص خدا کار کمی است .

در ضمن حضور وغیاب پایگاه بصورت دیجیتال و با دستگاه حضور وغیاب چهره زن انجام می گیرد.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 18235
ابوالفضل عباسی