پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
جمعه 31 فروردين 1397 -

رای به سایت :
369
محبوب

بازی رایانه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی رایانه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 27 فروردين 1397 - 19:42

سرگرمی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با بازی های رایانه ای سپری شد.

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› دوشنبه 27 فروردين 1397 - 16:37

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› دوشنبه 27 فروردين 1397 - 16:00

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت فعال داشتند .

شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاویدپور در سینماپردیس با فیلم زیبای به وقت شام
شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاویدپور در سینماپردیس با فیلم زیبای به وقت شام
    تاریخ› دوشنبه 27 فروردين 1397 - 08:10

شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاویدپور در سینماپردیس با فیلم زیبای به وقت شام برگزار گردید .

گزارش بیش از 2000 فعالیتهای پایگاه شهیدان جاوید پور درسال 1396
گزارش بیش از 2000 فعالیتهای پایگاه شهیدان جاوید پور درسال 1396
    تاریخ› یکشنبه 26 فروردين 1397 - 12:22

گرارش فعالیتهای پایگاه شیهدان جاوید پور درسال 1396 ار مزر 2000 فعالیت گذشت .

اقامه نماز ظهر و عصر جمعه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز ظهر و عصر جمعه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› یکشنبه 26 فروردين 1397 - 12:00

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور روز جمعه در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) به نماز ایستادند .

بازی رایانه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی رایانه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 20 فروردين 1397 - 20:19

بازی رایانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

آموزش سخت افزار به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
آموزش سخت افزار به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 20 فروردين 1397 - 20:09

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درحال آموزش سخت افزار کامپیوتر هستند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای پر فیض ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای پر فیض ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› دوشنبه 20 فروردين 1397 - 20:00

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای پر فیض ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

یک روز تفریحی شاد برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر ورزشگاه جانبازان
یک روز تفریحی شاد برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر ورزشگاه جانبازان
    تاریخ› دوشنبه 20 فروردين 1397 - 19:55

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک روز شاد را در استخر جانبازان گذراندند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در ورزش صبح گاهی در پارک فتح المبین
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در ورزش صبح گاهی در پارک فتح المبین
    تاریخ› دوشنبه 20 فروردين 1397 - 19:45

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در ورزش صبح گاهی پارک فتح المبین شرکت کردند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 01 فروردين 1397 - 12:31

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 22 اسفند 1396 - 07:38

روخوانی و روانخوانی سوره مبارکه علق جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور تمرین شد .

شرکت فعالانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای پرفیض ندبه در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت فعالانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای پرفیض ندبه در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› دوشنبه 21 اسفند 1396 - 07:35

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای پرفیض ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت فعال دارند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز ظهر و عصر روزجمعه در صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز ظهر و عصر روزجمعه در صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
    تاریخ› دوشنبه 21 اسفند 1396 - 07:23

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نمازاول وقت ظهر و عصر روزجمعه در صحن مطهر امام زاده حسن(ع) شرکت فعال داشتند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
    تاریخ› دوشنبه 21 اسفند 1396 - 07:18

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع) شرکت فعال دارند .

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 07:08

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزارشد .

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 07:03

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی برگزار شد .

ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک فتح المبین
ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک فتح المبین
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 06:57

ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک فتح المبین برگزار شد .

مسابقات پرشور و هیجان بارفیکس توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات پرشور و هیجان بارفیکس توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 06:50

مسابقات پرشور و هیجان بارفیکس توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

RSS
1 2 3 4... 45