پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
سه شنبه 01 اسفند 1396 -

رای به سایت :
335
محبوب

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› یکشنبه 29 بهمن 1396 - 17:19

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› یکشنبه 29 بهمن 1396 - 16:47

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده (ع)
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 1396 - 17:48

جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده (ع) درنماز مغرب و عشاء برگزار شد.

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن(ع)
    تاریخ› شنبه 28 بهمن 1396 - 17:21

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا ء صحن مطهر امام زاده حسن (ع) شرکت کردند .

نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› جمعه 27 بهمن 1396 - 19:45

نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهید جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) برگزار شد .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا درصحن مطهر حرم امام زاده حسن(ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشا درصحن مطهر حرم امام زاده حسن(ع)
    تاریخ› جمعه 27 بهمن 1396 - 19:24

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر نماز مغرب و عشا در صحن مطهر حرم امام زاده حسن(ع) شرکت کردند .

تمرین و روانخوانی قرآن توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در موزه دفاع مقدس
تمرین و روانخوانی قرآن توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در موزه دفاع مقدس
    تاریخ› جمعه 27 بهمن 1396 - 11:09

تمرین و روانخوانی قرآن توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در موزه دفاع مقدس برگزار شد .

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج
مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج
    تاریخ› جمعه 27 بهمن 1396 - 10:36

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در خانه شهیدان فرج برگزار گردید .

حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم  پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› جمعه 27 بهمن 1396 - 10:15

حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مسجد موزه دفاع مقدس
حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مسجد موزه دفاع مقدس
    تاریخ› جمعه 27 بهمن 1396 - 10:05

حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مسجد موزه دفاع مقدس برگزار شد .

تمرین و روانخوانی قرآن توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
تمرین و روانخوانی قرآن توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 26 بهمن 1396 - 20:31

تمرین و روانخوانی قرآن توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع) برگزار کردند .

نماز جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 26 بهمن 1396 - 19:45

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز مغرب و عشاء در صحن مطهر امام زاده حسن (ع) شرکت کردند .

شامگاه  پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 1396 - 19:47

شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم برگزار شد .

حفظ و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
حفظ و روانخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 1396 - 18:14

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر حفظ و روانخوانی قرآن کریم شرکت کردند .

نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 1396 - 17:41

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت در صحن مطهر امام زاده حسن(ع) شرکت کردند .

شرکت در نماز ظهر وعصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت در نماز ظهر وعصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 1396 - 17:25

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) در نماز ظهر وعصر شرکت کردند .

مکبرین صحن مطهرامامزاده حسن (ع)
مکبرین صحن مطهرامامزاده حسن (ع)
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 1396 - 16:50

9 نفر مکبرین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) تکبیر می گویند.

حضور استاد برجسته علوم قرانی جناب آقای فوداجی در جمع بسیجیان  پایگاه شهیدان جاویدپور
حضور استاد برجسته علوم قرانی جناب آقای فوداجی در جمع بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 20:49

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور روانخوانی و قواعد قرآنی را آموزش می بینند .

آموزش حروف حلقی به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
آموزش حروف حلقی به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 19:54

حروف حلقی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور آموزش داده شد .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 19:34

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

RSS
1 2 3 4