پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
جمعه 31 شهريور 1396 -

رای به سایت :
263
محبوب

نماز جماعت ظهر دیروزبا حضورجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
نماز جماعت ظهر دیروزبا حضورجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 28 شهريور 1396 - 14:18

درنماز جماعت وحدت بخش ظهر دیروز هم جوانه های صالحین پایگاه حضور پیدا کردند .

نماز وحدت آفرین جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
نماز وحدت آفرین جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 1396 - 12:24

نماز اتحاد نماز جماعت جوانه های صالحین در صحن مطهر امامزاده حسن ع برگزار گردید.

خمس بهانه ی تشکیل حلقه های معرفت توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
خمس بهانه ی تشکیل حلقه های معرفت توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 1396 - 10:24

جوانه های صالحین مطالب زیادی را درارتباط با خمس فرا گرفتند .

نماز جماعت ظهر حضور همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
نماز جماعت ظهر حضور همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 1396 - 09:23

جوانه های صالحین با حضور همیشگی خود در نمازجماعات امامزاده حسن ع شرکت دارند .

امتحان حفظ سوره مبارکه والعادیات توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
امتحان حفظ سوره مبارکه والعادیات توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 1396 - 08:53

سه نفر از جوانه های صالحین موفق به حفظ سوره والعادیات شدند.

آموزش تقلید جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش تقلید جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› چهارشنبه 22 شهريور 1396 - 10:48

بحث تقلید از حلقه های معرفت به جوانه های صالحین آموزش داده شد .

مشارکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درمراسم پرفیض زیارت عاشورای صحن مطهرامامزاده حسن (ع)
مشارکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درمراسم پرفیض زیارت عاشورای صحن مطهرامامزاده حسن (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 22 شهريور 1396 - 08:24

جوانه های صالحین در مراسم زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن شرکت کردند.

نماز جماعت دیشب جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن ع
نماز جماعت دیشب جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن ع
    تاریخ› چهارشنبه 22 شهريور 1396 - 07:58

دیشب جوانه های صالحین نماز مغرب و عشا را باجماعت بودند .

نماز جماعت ظهر دیروز حضور بی وقفه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
نماز جماعت ظهر دیروز حضور بی وقفه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› چهارشنبه 22 شهريور 1396 - 07:49

نماز جماعت ظهرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور نماز عشق بود.

دزدی یکی از مباحث حلقه های معرفت برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
دزدی یکی از مباحث حلقه های معرفت برای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› چهارشنبه 22 شهريور 1396 - 07:08

دزدی و پیامد های آن در جامعه برای جوانه های صالحین تشریح شد .

ادامه تلاوت سوره العادیات توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
ادامه تلاوت سوره العادیات توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 21 شهريور 1396 - 12:56

جوانه های صالحین امروز صبح بعد از زیارت عاشورا قرآن را حفظ و قرائت کردند.

نماز ظهر دیروز حلقه آمال و آرزوهای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
نماز ظهر دیروز حلقه آمال و آرزوهای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 20 شهريور 1396 - 18:35

جوانه های صالحین نماز ظهرو عصر خودرا درصحن مطهر امامزاده حسن ع خواندند.

نماز جماعت جمعه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
نماز جماعت جمعه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 20 شهريور 1396 - 14:26

روز جمعه جوانه های صالحین نماز جماعت را در صحن مطهر امامزاده حسن ع برگزار کردند .

نماز جماعت شب عید غدیرخم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن ع
نماز جماعت شب عید غدیرخم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن ع
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 20:35

جوانه های صالحین نماز جماعت شب عید غدیر را در صحن مطهر امامزاده حسن ع خواندند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درجشن ولایت
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درجشن ولایت
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 16:56

جوانه های صالحین در جشن ولایت صحن مطهر امامزاده حسن ع شرکت کردند .

زیارت امامزادگان ع بحث حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
زیارت امامزادگان ع بحث حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 16:24

زیارت امامزادگان ع بحث حلقه های معرفت این هفته جوانه ها بود .

زدن بنر عید قدیرخم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
زدن بنر عید قدیرخم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 14:41

جوانه های صالحین نسبت به زدن بنر مربوط به عید قدیرخم اقدام کردند .

نماز جماعت امشب جوانه های صالحین در صحن مطهر امامزاده حسن ع
نماز جماعت امشب جوانه های صالحین در صحن مطهر امامزاده حسن ع
    تاریخ› چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 21:15

جوانه های صالحین در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن ع شرکت کردند .

نمازجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
نمازجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 19:29

نماز جوانه های صالحین نماز ریانیست .

بررسی دوکلمه حسادت و غبطه خوردن  توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
بررسی دوکلمه حسادت و غبطه خوردن توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 18:38

بررسی دوکلمه حسادت و غبطه خوردن توسط جوانه های صالحین درصحن مطهرامامزاده حسن ع مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .

RSS
1 2 3 4