پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
شنبه 30 دي 1396 -

رای به سایت :
323
محبوب

جلسه حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج
جلسه حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج
    تاریخ› جمعه 29 دي 1396 - 18:54

تشکیل جلسه حقله های صالحین تحت عنوان چرا نماز می خوانیم در پایگاه برگزارشد .

شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
    تاریخ› جمعه 29 دي 1396 - 18:47

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت صحن مطهرامامزاده حسن (ع) برگزارگردید .

شامگاه  پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضور برادر محترم فوداچی معلم برجسته قرآن کریم
    تاریخ› جمعه 29 دي 1396 - 18:36

شامگاه این هفته با حضور استاد محترم جناب فوداچی معلم برجسته قرآن کریم در پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار گردید .

روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› جمعه 29 دي 1396 - 18:10

تمرین روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه انجام شد.

تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر زمین چمن
تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر زمین چمن
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 1396 - 13:59

حلقه های جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن برگزارشد .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای ندبه  صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› یکشنبه 24 دي 1396 - 19:10

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در دعای ندبه این هفته شرکت فعال داشتند .

نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› یکشنبه 24 دي 1396 - 14:56

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) ستودنی است .

تمرین روخوانی قرآن کریم توسط  جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 19:02

تمرین روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور هر روز انجام می گیرد .

حلقه های معرفت با موضوع حسادت و غبطه برای حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
حلقه های معرفت با موضوع حسادت و غبطه برای حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 17:32

جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پور آموزش حلقه های معرفت می بینند .

فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 15:33

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن یک بازی دوستانه برگزارکردند.

شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل یکی از بسیجیان
شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل یکی از بسیجیان
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 13:50

شامگاه پایگاه شهیدان جاوید پور با حضورحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اکبرپور درمنزل آقای حاج عباس کمالی برگزارگردید.

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 12:53

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مراسم پرفیض زیارت عاشورای صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 12:02

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع) درنماز ظهرو عصرشرکت کردند .

 شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› شنبه 23 دي 1396 - 11:50

نماز فرمان قاطع الهی است و جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور مصمم به اجرای آن هستند .

تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه
تشکیل حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرپایگاه
    تاریخ› جمعه 22 دي 1396 - 12:04

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در جلسه حلقه های معرفت پایگاه شرکت کردند .

شرکت درنماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردرصحن مطهرامامزاده حسن (ع)
شرکت درنماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردرصحن مطهرامامزاده حسن (ع)
    تاریخ› جمعه 22 دي 1396 - 11:49

نماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردرصحن مطهرامامزاده حسن (ع) خوانده شد .

قرائت و روخوانی قرآن کریم توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
قرائت و روخوانی قرآن کریم توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› جمعه 22 دي 1396 - 11:40

قرائت و روخوانی قرآن کریم توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور اجراشد .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای ندبه  صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› جمعه 22 دي 1396 - 11:30

جوانه های صالحین صبح جمعه در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

خواندن نماز صبح و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
خواندن نماز صبح و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 16:01

جوانه های صالحین پایگاه شیهدان جاویدپور روز جمعه نماز ضهر و عصر را درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) خواندند .

ادامه تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
ادامه تمرین روخوانی و حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› چهارشنبه 20 دي 1396 - 14:27

روخوانی و ادامه حفظ سوره شریفه بینه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور ادامه دارد .

RSS
1 2 3 4