پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
جمعه 26 آبان 1396 -

رای به سایت :
296
محبوب

نماز مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 10 آبان 1396 - 17:15

دیشب جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویپور درنمازجماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن(ع) شرکت کردند.

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر دعای ندبه
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر دعای ندبه
    تاریخ› چهارشنبه 10 آبان 1396 - 16:44

جوانه های صالحین ساعت 7 صبح جمعه در دعای ندبه صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)
نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 10 آبان 1396 - 16:16

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنمازجماعت ظهر و عصر را در صحن مبارک امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حفیظی و انس با قرآن در نمایشگاه عاشورا
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حفیظی و انس با قرآن در نمایشگاه عاشورا
    تاریخ› شنبه 29 مهر 1396 - 09:57

انس با قرآن با روحانی معظم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حفیظی در نمایشگاه عاشورا لذت بخش بود .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر دعای ندبه دیروز جمعه
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر دعای ندبه دیروز جمعه
    تاریخ› شنبه 29 مهر 1396 - 08:46

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر دعای ندبه دیروز جمعه شرکت کردند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در حلقه معرفت
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در حلقه معرفت
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 20:23

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بحث آداب صحیح خواندن نماز شرکت کردند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت مغرب و عشاء درصحن مبارک مبارک امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت مغرب و عشاء درصحن مبارک مبارک امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 20:12

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء درصحن مبارک مبارک امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

نماز ظهر و عصر روز جمعه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)
نماز ظهر و عصر روز جمعه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 19:57

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع) نماز ظهرو عصر را بجاآوردند .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 19:52

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردرنماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

روخوانی و روانخوانی سوره مبارکه بینه توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
روخوانی و روانخوانی سوره مبارکه بینه توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 19:45

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور4 آیه از سوره شریفه بینه را قرائت کردند .

دعای ندبه جمعه گذشته جوانه های صالحین در جوار مقدس امامزاده حسن (ع)
دعای ندبه جمعه گذشته جوانه های صالحین در جوار مقدس امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 18:56

جوانه های صالحین دردعای ندبه جمعه گذشته رادر جوار مقدس امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

استقبال مردم رهگذر از نماز جماعت در کنار خیابان جنب نمایشگاه عاشورا
استقبال مردم رهگذر از نماز جماعت در کنار خیابان جنب نمایشگاه عاشورا
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 17:47

مردم زهگذر از اقامه نماز جماعت در کنار خیابان استقبال می کردند .

نماز مغرب و عشاء هرشام در نمایشگاه عاشورا توسط روحانیت معظم
نماز مغرب و عشاء هرشام در نمایشگاه عاشورا توسط روحانیت معظم
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 17:41

نماز مغرب و عشا در کنار خیابان جنب نمایشگاه عاشورا توسط روحانیت معظم برگزارشد .

آخرین سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوالقاسمی درنمایشگاه عاشورا
آخرین سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوالقاسمی درنمایشگاه عاشورا
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 17:26

آخرین سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوالقاسمی هم درنمایشگاه عاشورا جوایز زیادی بهمراه داشت .

حضور حناب آقای رضائی مداح اهل بیت عصمت و طهارت در نمایشگاه عاشورا
حضور حناب آقای رضائی مداح اهل بیت عصمت و طهارت در نمایشگاه عاشورا
    تاریخ› جمعه 28 مهر 1396 - 16:39

حناب آقای رضائی مداح اهل بیت عصمت و طهارت در نمایشگاه عاشورا مداحی پرشوری داشتند .

برگزاری نماز مغرب و عشا در کنار خیابان جنب نمایشگاه عاشورا
برگزاری نماز مغرب و عشا در کنار خیابان جنب نمایشگاه عاشورا
    تاریخ› چهارشنبه 26 مهر 1396 - 10:56

هرشب نماز مغرب و عشا در کنار خیابان جنب نمایشگاه عاشورا برگزارمی گردد .

خواندن یک صفحه از قرآن کریم بعداز نماز مغرب و عشاء در نمایشگاه عاشورا
خواندن یک صفحه از قرآن کریم بعداز نماز مغرب و عشاء در نمایشگاه عاشورا
    تاریخ› دوشنبه 24 مهر 1396 - 19:32

یک صفحه از قرآن کریم به نیت شهدای کربالا در نمایشگاه عاشورا قرائت گردید .

مداحی برادربزرگوار آقای نبی بشیری درنمایشگاه عاشورا
مداحی برادربزرگوار آقای نبی بشیری درنمایشگاه عاشورا
    تاریخ› دوشنبه 24 مهر 1396 - 18:47

آقای نبی بشیری در نمایشگاه عاشورا مدحی می فرمایند .

هر شب مداحی برادربزرگوار جناب آقای رضائی در نمایشگاه عاشورا
هر شب مداحی برادربزرگوار جناب آقای رضائی در نمایشگاه عاشورا
    تاریخ› جمعه 21 مهر 1396 - 17:10

هر شب مداحی برادربزرگوار جناب آقای رضائی در نمایشگاه عاشورا مردم را به فیض می رسانند.

سخنران امشب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوالقاسمی درنمایشگاه عاشورا
سخنران امشب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوالقاسمی درنمایشگاه عاشورا
    تاریخ› چهارشنبه 19 مهر 1396 - 23:00

سخنران امشب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوالقاسمی درنمایشگاه عاشورا

RSS
1 2 3 4