قسم | سیاسی
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
444
محبوب

تمرین پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 05 تير 1397 - 21:55

تمرین پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور همچنان ادامه دارد .

تمرین دونفره پینگ پنگ  بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین دونفره پینگ پنگ بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 05 تير 1397 - 21:43

تمرین دونفره پینگ پنگ بسیجیان پایگاه شهیدان جاویدپور ادامه دارد .

مسابقات  دوبل پینگ پنگ اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات دوبل پینگ پنگ اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 12:51

اعضای پایگاه شهیدان جاویدپور مسابقات دوبل پینگ پنگ را آغاز کردند .

مسابقات پینگ پنگ حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات پینگ پنگ حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 12:42

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مسابقات پینگ پینگ شرکت کردند .

آموزش پیگ پنگ به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
آموزش پیگ پنگ به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 27 خرداد 1397 - 16:26

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر حال آموزش پینگ پنگ هستند

تمرینات سخت پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات سخت پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 12 خرداد 1397 - 17:13

تمرینات سخت پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

رقابت های جذاب و دیدنی پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
رقابت های جذاب و دیدنی پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 12 خرداد 1397 - 17:07

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور رقابت های جذاب و دیدنی پینگ پنگ دوبل را به نمایش گذاشتند .

بازی سرگرم کننده فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی سرگرم کننده فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 - 13:15

بازی سرگرم کننده فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 - 13:08

بازی سرگرم کننده وسطی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزارگردید .

بازی سرگرم کننده  پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی سرگرم کننده پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 - 13:00

بازی سرگرم کننده پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزارشد .

تمرین پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 - 18:03

تمرین جذاب پینگ پنگ جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

بازی سرگرم کننده پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی سرگرم کننده پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 19:10

بازی سرگرم کننده ی پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

بازی پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› جمعه 14 ارديبهشت 1397 - 12:39

بازی پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار گردید .

بازی پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397 - 19:30

بازی پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاوید پور انجام شد .

مسابقات جذاب و حساس  پینگ پنگ جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب و حساس پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 09 ارديبهشت 1397 - 19:21

مسابقات جذاب و حساس پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

تمرینات جذاب و دیدنی دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات جذاب و دیدنی دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 09 ارديبهشت 1397 - 17:26

تمرینات جذاب و دیدنی دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

رقابت های زیبا و هیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
رقابت های زیبا و هیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 16:55

رقابت های زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 16:43

بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران برگزار شد .

مسابقات جذاب و حساس  پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب و حساس پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 16:34

مسابقات جذاب و حساس پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

تمرینات جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برای آمادگی مسابقات پینگ پنگ
تمرینات جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برای آمادگی مسابقات پینگ پنگ
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 16:17

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برای آمادگی مسابقات پینگ پنگ مرتب تمرین کردند .

RSS