پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
372
محبوب

مسابقات جذاب و دیدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب و دیدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› جمعه 31 فروردين 1397 - 10:12

مسابقات جذاب و دیدنی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

بازی زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› جمعه 31 فروردين 1397 - 09:42

بازی زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

بازی دوستانه پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین  پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی دوستانه پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 18:01

بازی دوستانه پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 07:08

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزارشد .

بازی دوستانه پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
بازی دوستانه پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 06:42

بازی دوستانه پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران برگزار شد .

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 06:38

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 06:28

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 06:22

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 06:17

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 18:07

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 18:02

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

حضور مربی پینگ پنگ جناب آقای فقیهی در جمع  جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
حضور مربی پینگ پنگ جناب آقای فقیهی در جمع جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 18:00

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور آموزش زدن بک اند و فورهند را فراگرفتند .

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 17:53

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 13 اسفند 1396 - 18:45

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با مربی خودشان
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با مربی خودشان
    تاریخ› یکشنبه 13 اسفند 1396 - 18:39

یک مسابقات دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با مربی خودشان برگزار کردند .

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 12 اسفند 1396 - 19:49

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 12 اسفند 1396 - 19:16

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

 تمرینات مسابقات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات مسابقات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 12 اسفند 1396 - 16:47

تمرینات مسابقات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد.

آموزش حرفه ای پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 17 تهران
آموزش حرفه ای پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 17 تهران
    تاریخ› جمعه 11 اسفند 1396 - 14:23

آموزش حرفه ای پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور توسط مربی جوان این رشته در پارک تهرانی برگزار شد .

مسابقات جذاب فوتبال دستی توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› جمعه 11 اسفند 1396 - 14:08

مسابقات جذاب فوتبال دستی توسط بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

RSS