پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
جمعه 31 شهريور 1396 -

رای به سایت :
263
محبوب

مسابقات سر سخت تنیس روی میز توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات سر سخت تنیس روی میز توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 1396 - 12:07

مسابقات سر سخت تنیس روی میز توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

جذابیت بازی فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
جذابیت بازی فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 27 شهريور 1396 - 08:46

جوانه های صالحین دیروز عصر بازی فوتبال دستی را اجرا کردند.

مسابقات سر سخت تنیس روی میز توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات سر سخت تنیس روی میز توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 22 شهريور 1396 - 09:03

مسابقات سر سخت تنیس روی میز توسط جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد.

مسابقات تمامی نشدنی تنیس روی میز جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات تمامی نشدنی تنیس روی میز جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› سه شنبه 21 شهريور 1396 - 20:59

مسابقات پرطرفدار تنیس روی میز جوانه ها تمام نشدنی است .

ادامه مسابقات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
ادامه مسابقات پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 20 شهريور 1396 - 11:53

جوانه های صالحین به ادامه مسابقات پینگ پنگ خود ادامه می دهند .

مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در روز عید غدیرخم
مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در روز عید غدیرخم
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 20:10

یکسری مسابقات فوتبال دستی جوانه ها با نام علی ع در پایگاه شروع شد .

تمرین پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 15:14

تمرین پینگ پنگ جوانه های صالحین همچنان ادامه دارد .

فوتبال صبحگاهی امروزجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی
فوتبال صبحگاهی امروزجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک تهرانی
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 11:35

امروز صبح جمعه جوانه ها در پارک تهران به بازی فوتبال مشغول بودند .

روز جمعه فوتبال دستی جوان های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
روز جمعه فوتبال دستی جوان های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 11:26

روز جمعه هم جوانه های درحال تفریحات سالم هستند .

یک مسابقه دوستانه پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
یک مسابقه دوستانه پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 20:39

هر روز یک مسابقه دوستانه پینگ پنگ در سطح پایگاه انجام می گیرد .

پارک تهرانی میزبان جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
پارک تهرانی میزبان جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› سه شنبه 14 شهريور 1396 - 21:15

پارک تهرانی امروز میزبان جوانه های فوتبالیست بود .

نمای کوچکی از اطاق چند منظوره پایگاه شهیدان جاویدپور
نمای کوچکی از اطاق چند منظوره پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 14 شهريور 1396 - 20:25

جوانه های صالحین همزمان در سه حالت از اطاق چند منظوره استفاده می کنند .

آموزش چند حرکت جدید جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر پینگ پنگ
آموزش چند حرکت جدید جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر پینگ پنگ
    تاریخ› سه شنبه 14 شهريور 1396 - 19:49

جوانه های صالحین چندحرکت جدید در تنیس روی میز را تمرین می کنند .

عجیب ترین مسابقات پینگ پنگ حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
عجیب ترین مسابقات پینگ پنگ حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 13 شهريور 1396 - 20:50

هرروز به بهانه حفط سوره های قرآن مسابقات پینگ پنگ انجام می گیرد .

فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر پارک تهرانی
فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر پارک تهرانی
    تاریخ› دوشنبه 13 شهريور 1396 - 19:34

جوانان صالحین عاشق ورزش در محوطه پارک تهران فوتبال بازی کردند .

مسابقات فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با بززگسالان
مسابقات فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور با بززگسالان
    تاریخ› دوشنبه 13 شهريور 1396 - 16:40

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور بابزرگسالان مسابقه دادند .

محل جدید فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
محل جدید فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› دوشنبه 13 شهريور 1396 - 12:25

جوانه های صالحین محل جدیدی را برای فوتبال صبحگاهی کشف کردند .

یاد یار جریان همیشگی میثاق با عشق جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
یاد یار جریان همیشگی میثاق با عشق جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 11 شهريور 1396 - 21:41

نماز این راز و نیاز همیشگی جوانه های صالحین چقدر زیبا است .

ابعاد تازه فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
ابعاد تازه فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 11 شهريور 1396 - 19:50

فوتبال دستی جوانه های صالحین ابعاد تازه ای بخود می گیرد .

مسابقات پینگ پنگ  توسط جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› دوشنبه 06 شهريور 1396 - 11:46

مسابقات پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاوید پور بر گزار شد .

RSS