قسم | اجتماعی
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
444
محبوب

بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
    تاریخ› پنجشنبه 21 تير 1397 - 18:46

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درزمین چمن پارک فتح المبین یک مسابقه دوستانه برگزارکردند .

بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درمجموعه ورزشی شهید حبیب غنی پور منطقه 10 تهران
بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درمجموعه ورزشی شهید حبیب غنی پور منطقه 10 تهران
    تاریخ› شنبه 12 خرداد 1397 - 17:22

بازی دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درمجموعه ورزشی شهید حبیب غنی پور منطقه 10 تهران برگزار شد .

بازی سرگرم کننده ی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین
بازی سرگرم کننده ی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین
    تاریخ› یکشنبه 23 ارديبهشت 1397 - 18:54

بازی سرگرم کننده ی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین برگزار شد .

مسابقه فوتبال دوستانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقه فوتبال دوستانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 - 18:54

مسابقه فوتبال دوستانه جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در بوستان فتح المبین برگزار شد .

مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
    تاریخ› چهارشنبه 12 ارديبهشت 1397 - 11:43

مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین برگزار شد .

مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
    تاریخ› یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 - 19:52

مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین برگزار شد .

بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین
بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین
    تاریخ› جمعه 31 فروردين 1397 - 09:34

بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین برگزار شد .

مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
    تاریخ› چهارشنبه 29 فروردين 1397 - 18:10

مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوردر زمین چمن پارک فتح المبین برگزار شد .

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
    تاریخ› یکشنبه 20 اسفند 1396 - 07:03

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی برگزار شد .

برنامه تایپ چشم بسته حرفه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
برنامه تایپ چشم بسته حرفه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 12 اسفند 1396 - 20:03

برنامه تایپ چشم بسته حرفه ای جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

بازی های جذاب کامپیوتری جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
بازی های جذاب کامپیوتری جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 12 اسفند 1396 - 19:57

بازی های جدید کامپیوتری جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور نونهالان را مجذوب کرده بود .

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک تهرانی
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک تهرانی
    تاریخ› جمعه 11 اسفند 1396 - 17:48

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درپارک تهرانی برگزار شد .

تمرین بالا رفتن و پائین آمدن جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور از لوله آتش نشانی پارک المهدی
تمرین بالا رفتن و پائین آمدن جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور از لوله آتش نشانی پارک المهدی
    تاریخ› سه شنبه 01 اسفند 1396 - 12:04

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در تمرین پایین آمدن لوله آتش نشانی پارک المهدی با جدیدیت تلاش کردند .

اردوی تفریحی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک المهدی (عج)
اردوی تفریحی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پارک المهدی (عج)
    تاریخ› دوشنبه 30 بهمن 1396 - 18:58

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور دراردوی تفریحی پارک المهدی (عج) شرکت کردند .

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین
    تاریخ› دوشنبه 30 بهمن 1396 - 18:18

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین برگزار کردند .

مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› یکشنبه 29 بهمن 1396 - 19:25

مسابقات هیجانی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین برگزار شد .

 مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین
مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین
    تاریخ› پنجشنبه 26 بهمن 1396 - 20:23

مسابقات جذاب فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن فتح المبین انجام شد .

مسابقه فوتبال دوستانه  صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درپارک تهرانی
مسابقه فوتبال دوستانه صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درپارک تهرانی
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 1396 - 19:11

مسابقه فوتبال دوستانه صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درپارک تهرانی برگزار شد .

فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین
    تاریخ› سه شنبه 24 بهمن 1396 - 17:56

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در زمین چمن پارک فتح المبین مسابقات فوتبال برگزار کردند .

فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن پارک
فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن پارک
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 20:12

فوتبال صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن فتح المبین برگزار شد .

RSS