پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
455
محبوب

شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 00:12

جوانه های صالحین در نماز جماعت ظهر و عصر صحن مطهر امام زاده حسن (ع ) شرکت کردند .

شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
شرکت جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع )
    تاریخ› چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 00:04

جوانه های صالحین در نماز جماعت مغرب و عشاء صحن مطهر امام زاده حسن (ع) شرکت کردند .

حلقه های معرفت جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در مورد ظهور مولایمان امام زمان (عج)
حلقه های معرفت جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در مورد ظهور مولایمان امام زمان (عج)
    تاریخ› دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 23:19

حلقه های معرفت جوانه های بسیجی پایگاه شهیدان جاوید پور در مورد ظهور مولایمان امام زمان (عج) برگزار شد .

اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› یکشنبه 09 ارديبهشت 1397 - 21:51

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور دراقامه نماز مغرب وعشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

رقابت های زیبا و هیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
رقابت های زیبا و هیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 21:25

رقابت های زیبا وهیجان انگیز فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 21:13

بازی پرشور و هیجان انگیز فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران برگزار شد .

اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز مغرب وعشاءجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 20:35

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در اقامه نماز مغرب و عشاء صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

اقامه نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
اقامه نماز ظهر و عصر جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 20:28

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در اقامه نماز ظهر و عصر صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
    تاریخ› جمعه 31 فروردين 1397 - 14:22

ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی برگزار شد .

حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 19:42

بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 19:32

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 19:13

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهرو عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 19:08

مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 19:03

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 18:56

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

یک روز شاد جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
یک روز شاد جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 18:46

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک روز شاد رادر پارک تهرانی منطقه 10 تهران برگزار کردند .

ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور
ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 18:28

ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور برگزار شد .

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج
مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 18:16

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج برگزار شد .

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 20:17

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

تجدید بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
تجدید بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 20:10

بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع) برگزار شد .

1 2 3 4... 9