پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
372
محبوب

ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی
    تاریخ› جمعه 31 فروردين 1397 - 09:52

ورزش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی برگزار شد .

حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
حضور بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 16:12

بسیجبان پایگاه شهیدان جاوید پور در مراسم پر فیض دعای ندبه درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 16:02

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 15:43

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درنماز جماعت ظهرو عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند .

مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 15:38

مسابقات جذاب فوتبال دستی بسیجیان پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پور
تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 15:33

تمرینات عجیب و هیجانی پینگ پنگ جوانه های صالحین درپایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 15:26

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

یک روز شاد جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
یک روز شاد جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در پارک تهرانی منطقه 10 تهران
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 15:16

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک روز شاد رادر پارک تهرانی منطقه 10 تهران برگزار کردند .

ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور
ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 14:58

ورزش و نرمش صبحگاهی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در مجموعه ورزشی حبیب غنی پور برگزار شد .

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج
مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج
    تاریخ› شنبه 05 اسفند 1396 - 14:46

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در منزل شهیدان فرج برگزار شد .

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 16:47

مسابقات جذاب دوبل پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

تجدید بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
تجدید بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 16:40

بیعت با شهدا توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امام زاده حسن (ع) برگزار شد .

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 16:27

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 16:19

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در  پایگاه شهیدان جاوید پور
مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› سه شنبه 01 اسفند 1396 - 19:09

مراسم شامگاه این هفته پایگاه شهیدان جاوید پور در پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

نماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن  (ع)
نماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع)
    تاریخ› سه شنبه 01 اسفند 1396 - 18:56

نماز جماعت مغرب و عشاء جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور درصحن مطهر امامزاده حسن (ع) برگزار شد .

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› سه شنبه 01 اسفند 1396 - 18:22

مسابقات جذاب فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات جذاب پینگ پنگ جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
    تاریخ› سه شنبه 01 اسفند 1396 - 18:07

مسابقات جذاب پینگ پنگ توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد .

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
    تاریخ› سه شنبه 01 اسفند 1396 - 17:59

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درباره ی شناخت خانم فاطمه زهرا (س)
حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درباره ی شناخت خانم فاطمه زهرا (س)
    تاریخ› سه شنبه 01 اسفند 1396 - 17:51

حلقه های معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درباره ی شناخت خانم فاطمه زهرا (س) برگزار شد .

1 2 3 4... 8