پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
یکشنبه 28 آبان 1396 -

رای به سایت :
298
محبوب
اخبار پایگاه
  • بازی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه...

  • نمازجوانه های صالحین پایگاه شهیدان...

  • بازیهای کامپیوتری حوانه های صالحین...

  • آموزش تایپ چشم بسته جوانه های صالحین...

  • نماز رکن اصلی دین همیشه همراه همیشه...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
بازیهای رایانه ای صلواتی در غرفه صوت و تصویر
هر روز بازیهای رایانه ای صلواتی در غرفه صوت و تصویر تعداد
حضورمتخصص طب سنتی جناب آقای حکیم نراقی در نمایشگاه عاشورا
متخصص طب سنتی جناب آقای حکیم نراقی در نمایشگاه عاشورا جهت
برپایی نمازجماعت مغرب و عشا ء در نمایشگاه عاشورا
اذان مغرب بمنزله برپایی نماز جماعت در نمایشگاه عاشورا است .
گذشته
بازی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن بازی فوتبال جوانه های صالحین پایگاه...
امروز جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور...
نمازجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور بازدارنده از کارهای زشت و ناپسند نمازجوانه های صالحین پایگاه شهیدان...
جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور سرشار...
بازیهای کامپیوتری حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور بازیهای کامپیوتری حوانه های صالحین...
جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاویدپور...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه