پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
شنبه 30 دي 1396 -

رای به سایت :
323
محبوب
اخبار پایگاه
  • مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های...

  • بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین...

  • مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های...

  • مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط...

  • مسابقات فوتبال جوانه های صالحین...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
مسئول نیروی انسانی پایگاه در حال ثبت اعضای پایگاه در دستگاه حضور وغیاب چهره زن
حضور و غیاب نیروهای پایگاه بوسیله دستگاه حضور و غیاب چهره زن
بازیهای رایانه ای صلواتی در غرفه صوت و تصویر
هر روز بازیهای رایانه ای صلواتی در غرفه صوت و تصویر تعداد
گذشته
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های...
جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک...
بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین...
بازی وسطی حوانه های صالحین پایگاه شهیدان...
مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های...
جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه