پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین
 
دوشنبه 02 مهر 1397 -

رای به سایت :
95
محبوب
یاری مظلومین یمن وظیفه است
یاری مظلومین یمن وظیفه است

امام سجاد علیه السلام می فرمایند:« اَللّهُمَّ إِنّى أَعوذُبِکَ مِنْ… أَنْ نَعْضِدَ ظالِما أَوْ نَخْذُلُ مَلْهوفا أَؤْ نَرومَ ما لَیْسَ لَنا بِحَقٍّ [صحیفه سجادیه، ص۵۶، فرازی از دعاى ۸] خدایا به تو پناه مى برم… از این که ظالمى را یارى کنیم و یا مظلوم و دل سوخته اى را بى یاور گذاریم و یا آن چه حق ما نیست بخواهیم».

1397/04/10 04:32
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 10
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 10

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/07 13:53
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 9
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 9

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/07 13:47
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 8
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 8

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/06 11:54
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 7
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 7

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/06 11:52
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 6
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 6

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/06 11:46
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 5
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 5

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/06 11:41
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 4
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 4

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/06 11:37
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 3
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 3

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/06 11:00
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 2
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 2

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/06 10:55
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 1
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 1

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

1394/04/06 10:46