تاریخ : یکشنبه 10 تير 09:02
کد خبر : 699914
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

یاری مظلومین یمن وظیفه است

یاری مظلومین یمن وظیفه است

امام سجاد علیه السلام می فرمایند:« اَللّهُمَّ إِنّى أَعوذُبِکَ مِنْ… أَنْ نَعْضِدَ ظالِما أَوْ نَخْذُلُ مَلْهوفا أَؤْ نَرومَ ما لَیْسَ لَنا بِحَقٍّ [صحیفه سجادیه، ص۵۶، فرازی از دعاى ۸] خدایا به تو پناه مى برم… از این که ظالمى را یارى کنیم و یا مظلوم و دل سوخته اى را بى یاور گذاریم و یا آن چه حق ما نیست بخواهیم».

امام سجاد علیه السلام می فرمایند:« اَللّهُمَّ إِنّى أَعوذُبِکَ مِنْ… أَنْ نَعْضِدَ ظالِما أَوْ نَخْذُلُ مَلْهوفا أَؤْ نَرومَ ما لَیْسَ لَنا بِحَقٍّ [صحیفه سجادیه، ص۵۶، فرازی از دعاى ۸] خدایا به تو پناه مى برم… از این که ظالمى را یارى کنیم و یا مظلوم و دل سوخته اى را بى یاور گذاریم و یا آن چه حق ما نیست بخواهیم».

این مطلب به این معنی است که اگر کسی نسبت به یاری هر مظلومی بی تفاوت و یا کم کار باشد جرمی را مرتکب شده که باید جواب گوی آن باشد. حال اگر آن مظلوم مسلمان باشد این جرم بزرگ تر است و اگر شیعیانی باشند که برای ریشه کن کردن دشمنان اسلام با کمترین مهمّات جانانه و دلاورانه با تمام دارایی شان در صف جهاد حماسی در مقابل اصلی ترین خائنان اسلام ایستاده اند می طلبد که بیشترین حمایت از آنان صورت بگیرد. امروز، همان عاشورایی است که می توانیم به یاری حماسه های نوین آن بشتابیم و اگر این کار را نکنیم باید به تمام عاشورائیان جوابگو باشیم. با نفرت از جنایت کاران در یمن، با فریاد حمایت از مظلوم! با قلم باشد یا قدم به یاری ستم کشیده های دنیا بشتابیم.
لطفا مواظب سخن هایمان باشیم. اگر یتیمی یا پدر فرزند از دست داده ای از یمن سخن ما را بشنود مبادا که به جای آرام شدن و تسلّی یافتن دلش آتش بگیرد. لطفا انسانیّتمان را فدای دنیایمان نکنیم!سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ