پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
100
محبوب

روند بی پایان خیانت اعراب به قضیه فلسطین
روند بی پایان خیانت اعراب به قضیه فلسطین
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 16:41

روابط مصر و رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم همواره با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است. طی سال ها مصر رهبری جهان عرب را در جنگ اعراب – اسرائیل و قضیه فلسطینی برعهده داشت و همین مسئله بر اهمیت این کشور برای اسرائیل در خاورمیانه افزوده بود.

بیانیه ای به آقای صادق شیرازی
بیانیه ای به آقای صادق شیرازی
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 16:31

بارها از شما و منبری های مقلدان شما و طرفدارانتان شنیده ایم که یکی از خیانت های جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن به جهان تشیع ، حمایت از سنی های کشورهای فلسطین و سوریه و فارغ شدن از بلاد و بقاع متبرکه شیعه است.

بیانیه علیه رژیم صهیونیستی و جعلی اسرائیل
بیانیه علیه رژیم صهیونیستی و جعلی اسرائیل
    تاریخ› پنجشنبه 16 آذر 1396 - 19:33

رژیم غاصب اسرائیل به علت ارتکاب جنایت های جنگی علیه بشریت در کرانه باختری رود اردن و قدس اشغالی ، نهایت حس تنفر را به خود جذب کرده است . این فروشگاه همچنین افزود ، از پنجاه سال گذشته تاکنون ، رژیم اسرائیل با اشغالگری ، فلسطینیان را از حقوق انسانی خود محروم کرده و مرتکب جنایت می شود .

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 10
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 10
    تاریخ› یکشنبه 07 تير 1394 - 22:53

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 8
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 8
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:54

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 7
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 7
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:52

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 6
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 6
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:46

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 5
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 5
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:41

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 4
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 4
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:37

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 2
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 2
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 19:55

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 1
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 1
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 19:46

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

RSS