پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
100
محبوب

پخش عذای نذری گرم در مناطق زلزله زده کرمانشاه
پخش عذای نذری گرم در مناطق زلزله زده کرمانشاه
    تاریخ› جمعه 10 آذر 1396 - 16:09

بدین وسیله به اطلاع همگان می رساند تعدادی از اعضای پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام به منظور امدادرسانی به زلزله زدگان زلزله کرمانشاه در مناطق زلزله زده مستقر شدند. روستاهای کوییک صیفوری ، کوییک مجید ، کوییک محمد و کوییک عزیز که بیشترین آسیب و تلفات را در زلزله اخیر داشته اند در حال دریافت امدادهای پایگاه انصارالحسین علیه السلام هستند. در تصاویر گزارش فوق نیروهای پایگاه در حال پخش غذای نذری گرم به زلزله زدگان هستند.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 10
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 10
    تاریخ› یکشنبه 07 تير 1394 - 22:53

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 9
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 9
    تاریخ› یکشنبه 07 تير 1394 - 22:47

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 8
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 8
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:54

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 7
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 7
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:52

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 6
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 6
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:46

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 5
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 5
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:41

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 4
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 4
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:37

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 3
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 3
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 20:00

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 2
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 2
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 19:55

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 1
پوستر
پوستر حمایت از مردم مظلوم یمن - شماره 1
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 19:46

تیم طراحی گرافیکی پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام در راستای حمایت از مردم مظلوم یمن و همچنین نکوهش جنایت سعودی صهیونیستی و کشتار بیرحمانه مردم یمن اقدام به طراحی پوسترهایی نموده است.

اسراییل ناامن تر خواهد شد
پوستر
اسراییل ناامن تر خواهد شد
    تاریخ› شنبه 06 تير 1394 - 03:32

تیم سایبری پایگاه مقاومت بسیج انصارالحسین علیه السلام (مشکات گراف) پوستری در زمینه سخن مقام معظم رهبری امام خامنه ای مبنی بر ناامن شدن اسراییل غاصب نمود. به امید روزی که شاهد نابودی اسراییل باشیم.

RSS