پایگاه مقاومت بسیج شهید مقدم
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
33
محبوب

جلسه تبیین آسیب های شبکه های ماهواره
نشست روشنگری
جلسه تبیین آسیب های شبکه های ماهواره
    تاریخ› شنبه 23 خرداد 1394 - 19:00

به همت اعضای پایگاه شهید محرمعلی مقدم جلسه تبیین آسیب های شبکه های ماهواره ویژه خانواده های اعضاء پایگاه برگزار شد .