پایگاه مقاومت بسیج شهید مقدم
 
یکشنبه 29 مهر 1397 -

رای به سایت :
32
محبوب

جلسه تبیین آسیب های شبکه های ماهواره
نشست روشنگری
جلسه تبیین آسیب های شبکه های ماهواره
    تاریخ› شنبه 23 خرداد 1394 - 14:30

به همت اعضای پایگاه شهید محرمعلی مقدم جلسه تبیین آسیب های شبکه های ماهواره ویژه خانواده های اعضاء پایگاه برگزار شد .