قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی
 
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

رای به سایت :
72
محبوب

شهید ابوالحسن احمدی

تاریخ شهادت:  1341-06-01
محل شهادت:  طلائیه (عملیات خیبر)