پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب
 
پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
21
محبوب
ثیت نام پایه ابتدایی
ثیت نام پایه ابتدایی

ثیت نام پایه ابتدایی

1397/04/04 19:29
ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

1397/02/26 17:58
اردوی فشم
اردوی فشم

اردوی فشم صالحین پایگاه آیت الله شهید دستغیب ( ره)

1397/02/24 19:55
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

1397/01/27 19:26
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

1397/01/27 19:17
سینما 4 بعدی در مشهد
سینما 4 بعدی در مشهد

سینما 4 بعدی در مشهد " سال 96

1397/01/23 19:18
والیبال نشسته در خوابگاه مشهد
والیبال نشسته در خوابگاه مشهد " تابستان سال 96

والیبال نشسته در خوابگاه مشهد " تابستان سال 96

1397/01/23 19:08
حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96
حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96

حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96

1397/01/22 21:09
برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)
برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)

برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 12:28
ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)
ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)

ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 12:01
حرکت به سمت راه آهن با حضور خانواده های اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)
حرکت به سمت راه آهن با حضور خانواده های اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)

حرکت به سمت راه آهن با حضور خانواده های اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)

1396/05/21 11:45
نظافت ساختمان فرهنگی توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)
نظافت ساختمان فرهنگی توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)

نظافت ساختمان فرهنگی توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)

1396/05/21 11:38
سالن فوتسال توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
سالن فوتسال توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

سالن فوتسال توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 11:30