پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب
 
پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
21
محبوب
ثیت نام پایه ابتدایی
ثیت نام پایه ابتدایی

ثیت نام پایه ابتدایی

1397/04/04 19:29
ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان

1397/02/26 17:58
اعلام برنامه شب های ماه مبارک
اعلام برنامه شب های ماه مبارک

صالحین پایگاه بسیج شهیدآیت الله دستغیب(ره)

1397/02/26 17:49
اردوی فشم
اردوی فشم

اردوی فشم صالحین پایگاه آیت الله شهید دستغیب ( ره)

1397/02/24 19:55
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

1397/01/27 19:26
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

1397/01/27 19:17
سینما 4 بعدی در مشهد
سینما 4 بعدی در مشهد

سینما 4 بعدی در مشهد " سال 96

1397/01/23 19:18
والیبال نشسته در خوابگاه مشهد
والیبال نشسته در خوابگاه مشهد " تابستان سال 96

والیبال نشسته در خوابگاه مشهد " تابستان سال 96

1397/01/23 19:08
حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96
حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96

حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96

1397/01/22 21:09
مشهد تابستان96
مشهد تابستان96

مشهد تابستان96

1397/01/18 17:07
سالن فوتسال برای پایه ی ابتدایی در هفته 3جلسه به  صورت آموزشی صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب
سالن فوتسال برای پایه ی ابتدایی در هفته 3جلسه به صورت آموزشی صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب

سالن فوتسال برای پایه ی ابتدایی در هفته 3جلسه به صورت آموزشی صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب

1396/04/22 19:00
آموزش قرآن برای اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
آموزش قرآن برای اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

آموزش قرآن برای اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/04/22 18:48
بازی والیبال صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
بازی والیبال صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

بازی والیبال صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/04/22 18:41
جزئ خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان
جزئ خوانی قرآن در ماه مبارک رمضان

صالحین پایگاه بسیج شهیدآیت الله دستغیب(ره)

1396/03/09 18:25
اعلام برنامه ماه مبارک رمضان 1438
اعلام برنامه ماه مبارک رمضان 1438

صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهیدآیت الله دستغیب (ره)

1396/03/09 18:14
برگزاری اردوی علمی پژوهشکده رویان
برگزاری اردوی علمی پژوهشکده رویان

برگزاری اردوی علمی پژوهشکده رویان

1396/03/09 17:48