پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب
 
یکشنبه 04 فروردين 1398 -

رای به سایت :
21
محبوب

ثیت نام پایه ابتدایی
ثیت نام پایه ابتدایی
    تاریخ› دوشنبه 04 تير 1397 - 23:59

ثیت نام پایه ابتدایی

ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 - 22:28

ماه مبارک رمضان

اعلام برنامه شب های ماه مبارک
اعلام برنامه شب های ماه مبارک
    تاریخ› چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 - 22:19

صالحین پایگاه بسیج شهیدآیت الله دستغیب(ره)

اردوی فشم
اردو ی فشم
اردوی فشم
    تاریخ› سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 00:25

اردوی فشم صالحین پایگاه آیت الله شهید دستغیب ( ره)

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
    تاریخ› دوشنبه 27 فروردين 1397 - 23:56

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
    تاریخ› دوشنبه 27 فروردين 1397 - 23:47

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

سینما 4 بعدی در مشهد
سینما 4 بعدی در مشهد
    تاریخ› پنجشنبه 23 فروردين 1397 - 23:48

سینما 4 بعدی در مشهد " سال 96

والیبال نشسته در خوابگاه مشهد
والیبال نشسته در خوابگاه مشهد " تابستان سال 96
    تاریخ› پنجشنبه 23 فروردين 1397 - 23:38

والیبال نشسته در خوابگاه مشهد " تابستان سال 96

حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96
حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96
    تاریخ› پنجشنبه 23 فروردين 1397 - 01:39

حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96

مشهد تابستان96
مشهد تابستان96
    تاریخ› شنبه 18 فروردين 1397 - 21:37

مشهد تابستان96

ایستگاه راه آهن تهران و حرکت به سمت پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب(ره)َ
ایستگاه راه آهن تهران و حرکت به سمت پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب(ره)َ
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 17:14

ایستگاه راه آهن تهران و حرکت به سمت پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب(ره)َ

اردوی پارک آبی مشهد در روز آخر توشط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
اردوی پارک آبی مشهد در روز آخر توشط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 17:09

اردوی پارک آبی مشهد در روز آخر توشط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

مراسم وداع و برگزاری نماز ظهر در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
مراسم وداع و برگزاری نماز ظهر در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 17:02

مراسم وداع و برگزاری نماز ظهر در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)
برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 16:58

برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)

هیئت حاج آقای میر هاشم و حضور اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
هیئت حاج آقای میر هاشم و حضور اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 16:53

هیئت حاج آقای میر هاشم و حضور اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

جلسه ی توجیهی و پاسخ یه سوالات شبهه دار توسط مسئولین بسیج شهید آیت الله دستغیب ہره
جلسه ی توجیهی و پاسخ یه سوالات شبهه دار توسط مسئولین بسیج شهید آیت الله دستغیب ہره
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 16:49

جلسه ی توجیهی و پاسخ یه سوالات شبهه دار توسط مسئولین بسیج شهید آیت الله دستغیب ہره

حرکت دسته جمعی به سمت حرم و روضه خوانی در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
حرکت دسته جمعی به سمت حرم و روضه خوانی در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 16:41

حرکت دسته جمعی به سمت حرم و روضه خوانی در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

صرف شام در رستوران زائر سرا توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
صرف شام در رستوران زائر سرا توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 16:36

صرف شام در رستوران زائر سرا توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)
ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 16:31

ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)

حرکت به سمت مشهد و بر گزاری نماز جماعت ظهر توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
حرکت به سمت مشهد و بر گزاری نماز جماعت ظهر توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 16:26

حرکت به سمت مشهد و بر گزاری نماز جماعت ظهر توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

RSS