پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب
 
یکشنبه 30 دي 1397 -

رای به سایت :
21
محبوب

مهرداد بیات

تاریخ شهادت:  1363-07-02
محل شهادت:   غرب کشور