پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب
 
یکشنبه 30 دي 1397 -

رای به سایت :
21
محبوب

محمد رضا وثوقی

تاریخ شهادت:  1366-03-24
محل شهادت:   تهران در حین انجام وظیفه