رای به سایت :
156
محبوب
حوزه 262 میعاد
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
یکشنبه 30 ارديبهشت 1397 -

دوست دارم ریز نقش ولی تاثیر گذار باشم
نخبه بسیجی المپیاد ریاضی کشوری:
دوست دارم ریز نقش ولی تاثیر گذار باشم
    تاریخ› دوشنبه 24 شهريور 1393 - 06:16

امید سیفی مدال نقره المپیاد ریاضی دانش آموزی کشوری را کسب کرده است و معتقد است که بسیج انسان را به سمت فضای معنوی و دینی می کشاند و از گمراهی ها دور می کند چرا که او را مقاوم و محکم می سازد.

RSS