رای به سایت :
84
محبوب
حوزه 251 علی بن ابی طالب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
جمعه 29 دي 1396 -
نشست صمیمی فرماندهی و معاونین ناحیه حبیب ابن مظاهر با فرماندهی و اعضایی شورای پایگاه مقاومت بسیج کوثر
نشست صمیمی فرماندهی و معاونین ناحیه حبیب ابن مظاهر با فرماندهی و اعضایی شورای پایگاه مقاومت بسیج کوثر

گزارش تصویری از نشست صمیمی فرماندهی و معاونین ناحیه حبیب ابن مظاهر با فرماندهی و اعضایی شورای پایگاه مقاومت بسیج کوثر عصر دیروز با حضور فرماندهی حوزه مقاومت بسیج 251علی ابن ابیطالب به همراه اعظایی شورای در مسجد ناظریه...
calendar
تاریخ : 1396/06/21 - 16:39
1
محبوب  
رای به خبر :