رای به سایت :
86
محبوب
حوزه 251 علی بن ابی طالب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
سه شنبه 01 خرداد 1397 -
گزارش تصویری از انتخاب برترین فرمانده پایگاه حوزه مقاومت بسیج251علی ابن ابیطالب ع
گزارش تصویری از انتخاب برترین فرمانده پایگاه حوزه مقاومت بسیج251علی ابن ابیطالب ع

گزارش تصویری از انتخاب شایسته و به جای برادر بسیجی آقای جواد متین به عنوان برترین فرمانده پایگاه در جشنواره مالک اشتر ناحیه مقاومت بسیج حبیب ابن مظاهر
calendar
تاریخ : 1396/06/14 - 13:58
0
محبوب  
رای به خبر :