رای به سایت :
88
محبوب
حوزه 251 علی بن ابی طالب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
جمعه 28 دي 1397 -

جلسه عمومی تربیت بدنی حوزه
جلسه عمومی تربیت بدنی حوزه
    تاریخ› سه شنبه 27 مرداد 1394 - 00:54

جلسه جهت گزارش عمکرد دو ماه معاونت تربیبت بدنی برگزار شد

گزارش عمکرد پنج ماه پایگاه تابعه به همراه معاونت تربیبت بدنی
جلسه تربیت بدنی پایگاه تابعه
گزارش عمکرد پنج ماه پایگاه تابعه به همراه معاونت تربیبت بدنی
    تاریخ› سه شنبه 27 مرداد 1394 - 00:41

گزارش عمکرد پنج ماه پایگاه تابعه به همراه معاونت تربیبت بدنی درروز دوشنبه درساعت19.

مسابقه تنیس رومیز به مناسبت ماه مبارک رمضان وگرامی داشت شهدای پایگاه الحدید
مسابقه تنیس رومیز به مناسبت ماه مبارک رمضان وگرامی داشت شهدای پایگاه الحدید
    تاریخ› سه شنبه 06 مرداد 1394 - 00:27

مسابقه تنیس رومیز به مناسبت ماه مبارک رمضان وگرامی داشت شهدای پایگاه الحدید

RSS