رای به سایت :
559
محبوب
حوزه 250 مبین
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
یکشنبه 30 دي 1397 -

گزارش تصویری/راهپیمایی روز قدس
گزارش تصویری/راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز قدس سال 97 با وجود تقارن با شبهی قدر با شکوهتر از هر سال برگزار شد.

حوزه 250 مبین 1397/03/20
راهپیمایی روز قدس
راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور مردم روزه دار تهران برگزار شد.

حوزه 250 مبین 1394/04/19
راهپیمایی روز قدس
راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور مردم روزه دار تهران برگزار شد.

پایگا مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) 1394/04/19
راهپیمایی روز جهانی قدس
راهپیمایی روز جهانی قدس

راهپیمایی روز قدس، با حضور پرشورمردم منطقه17 تهران برگزار شد.

حوزه 250 مبین 1393/05/07