تاریخ : چهارشنبه 20 تير 12:27
کد خبر : 701720
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

گزارش تصویری

گزارش تصویری

گزارش تصویری اردوی علمی

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،گزارش تصویری اردوی علمی آسمان نما عبدالعظیم حسنیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ