تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 13:40
کد خبر : 696348
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

توبه

توبه

نشانه های توبه های واقعی

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،
پایه_های_توبه

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله وسلم

اگر نشانِ‌ توبه در توبه‌کننده آشکار نشود،توبه نکرده است:
 شاکیان را راضى سازد،
 قضاى نمازها را به جاى آورد،
 با مردم فروتنى کند،
 خود را از خواهشهاى نفسانى بدور دارد
 و با روزه گرفتن گردن خود را نزار کند.

امام على علیه السلام:

توبه بر چهار پایه استوار است:
1⃣ پشیمانى با دل
2⃣ و آمرزش خواهى با زبان
3⃣ و ترک گناه در عمل
4⃣ و مصمّم شدن بر تکرار نکردن آن.

:میزان الحکمه/ص۱۲۹/ح۲۳۱۳
:همان/ج۲/ص۱۳۰/ح۲۳۱۵

 



سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ