تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 13:36
کد خبر : 696346
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

حدیث علوی

حدیث علوی

سه خصلت اساس

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،


امام علی (ع) فرمودند:

اگر سه چیز را در زندگیتان اصلاح‌ کنید،
خداوند سه چیز دیگر را برای شما اصلاح میکند:

۱_ باطنت را اصلاح کن ؛
خداوندظاهرت را اصلاح میکند و خوبی‌ات
را سر زبانها می اندازد.

۲_ رابطه ات را با خدا اصلاح کن ؛
خداوند رابطه ات را با مردم اصلاح میکند
و باعث احترام خلق به تو میشود ..

۳_ آخرتت را اصلاح کن ؛
خداوند امر دنیای تو را اصلاح میکند ..

(خصال شیخ صدوق)


 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ