تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 13:25
کد خبر : 696336
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

حسن طهرانی

حسن طهرانی

تلاشگران موشکی

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،گر امروز میگوییم
یکی بزنید ، ده تا میخورید
به پشتوانه ی کاریست که حسن طهرانی و تلاشگران موشکی کرده اند

روحشان شاد
 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ