تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 13:20
کد خبر : 696334
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

مظلوم نمایی

مظلوم نمایی

نخست‌وزیر کودک‌کُش رژیم اشغالگر، بلند میشود میرود اروپا و مظلوم‌نمایی میکند

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، رهبر انقلاب:
آن شمر زمان، نخست‌وزیر کودک‌کُش رژیم اشغالگر، بلند میشود میرود اروپا و مظلوم‌نمایی میکند که بله، ایران میخواهد ما را مثلاً نابود بکند


 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ