تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 13:10
کد خبر : 696329
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

 شهید مدرس

شهید مدرس

خاطره ای شنیدنی از شهید مدرس

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، خاطره ای شنیدنی از شهید #مدرس
بروید آدم انتخاب کنید...


 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ