تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 13:04
کد خبر : 696324
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

شفافیت

شفافیت

کدام شفافیت؟؟؟؟

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،کدام شفافیت؟؟؟؟


 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ