تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 10:31
کد خبر : 696285
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

برجام هسته ای

برجام هسته ای

طرف کامنت گذاشته کره_شمالی هم بالاخره #توافق با #آمریکا را شروع کرد! پس ما کی با آمریکا #مذاکره میکنیم! بزرگوار هنوز جای #مذاکره_قبلی خوب نشده ها این لبخندهای #اون برات آشنا نبود؟! یعنی انقدر حافظه ها مشکل داره؟ اینقدر؟

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،طرف کامنت گذاشته #کره_شمالی هم بالاخره #توافق با #آمریکا را شروع کرد! پس ما کی با آمریکا #مذاکره میکنیم!

بزرگوار

هنوز جای #مذاکره_قبلی خوب نشده ها
این لبخندهای #اون برات آشنا نبود؟!
یعنی انقدر حافظه ها مشکل داره؟ اینقدر؟

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ