تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 10:28
کد خبر : 696281
سرویس خبری : عکس اقتباسی
 

ملتی که حافظه ندارد

ملتی که حافظه ندارد

ملتی که تاریخ نمیخواند باید آن را تجربه کند

به گزارش قسم از حوزه 248 ایمان  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، ملتی که تاریخ نمیخواند باید آن را تجربه کندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ