رای به سایت :
407
محبوب
حوزه 248 ایمان
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
شنبه 02 تير 1397 -

هسته ای یا رفاه
هسته ای یا رفاه

استقلال یا تحریم

حوزه 248 ایمان 1397/03/23
تاسیسات هسته ای
تاسیسات هسته ای

برخورداری از تأسیسات هسته‌ای برای ایران مناسب نیست!

پایگاه مقاومت بسیج شهید میرغفاری(زینبیه) 1397/03/07
بروشور شهدای هسته ای
بروشور شهدای هسته ای

به همت مجموعه افق حوزه 248 ایمان این حوزه بروشوری را با عنوان "شهدای هسته ای" را طراحی و منتشر کردند.

حوزه 248 ایمان 1394/07/18
کلیپ مذاکراتی از جنس ظریف
کلیپ مذاکراتی از جنس ظریف

به همت گروه فضای مجازی حوزه 248 ایمان، این حوزه کلیپی با موضوع مذاکرات هسته ای را تهیه و منتشر کرد.

حوزه 248 ایمان 1394/04/10
نشست روشنگری تبیین مذاکرات هسته ای
نشست روشنگری تبیین مذاکرات هسته ای

ما در همه مراحل انقلاب ، گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا هستیم و از ایشان تبعیت می کنیم .

پایگاه مقاومت بسیج شهید میرغفاری(زینبیه) 1394/03/07
شهدای هسته ای
شهدای هسته ای

به همت گروه فضای مجازی پایگاه منیریه و به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای هسته ای این پایگاه پوستری را طراحی و منتشر کردند.

پایگاه مقاومت بسیج منیریه 1394/02/01
از حق هسته ای کوتاه نخواهیم آمد...
از حق هسته ای کوتاه نخواهیم آمد...

به همت گروه فضای مجازی پایگاه منیریه و به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای هسته ای این پایگاه پوستری را طراحی و منتشر کردند.

پایگاه مقاومت بسیج منیریه 1394/02/01