رای به سایت :
407
محبوب
حوزه 248 ایمان
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
شنبه 02 تير 1397 -

حلیل یک کارشناس روس
حلیل یک کارشناس روس

به جای حسن روحانی احتمالا افرادی با روحیه کاملا ضد غربی در راس دولت قرار خواهند گرفت

حوزه 248 ایمان 1397/03/19