رای به سایت :
1918
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
چهارشنبه 01 خرداد 1398 -

آموزش اصول خبرنگاری + دریافت برنامه های کاربردی /ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
آموزش اصول خبرنگاری + دریافت برنامه های کاربردی /ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر

در این بخش فایل ها و مباحث آموزش خبرنگاری به همت معاونت باشگاه خبرنگاران پایگاه شهیدسلطانی جهت استفاده اعضای باشگاه خبرنگاران قرار داده می شود.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/10/13
جزوه آموزش خبرنگاری و نکات خبر نویسی
جزوه آموزش خبرنگاری و نکات خبر نویسی

خبرنگاران محترم حوزه و پایگاه ها با خواندن جزوه خبرنگاری ناحیه حبیب ابن مظاهر و شرکت در کلاس ها آموزشی قرارگاه فضای مجازی ناحیه می توانند تا حد زیادی از کار خبرنگاری را فرا بگیرند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/12/30
جزوه آموزشی مبانی اینترنت ونقش آن در یادگیری
جزوه آموزشی مبانی اینترنت ونقش آن در یادگیری

علاقه مندان به مبانی اینترنت ونقش آن در یادگیری میتوانند جزوه آموزشی مبانی اینترنت ونقش آن در یادگیری را از این بخش از آموزشگاه مجازی سایت ناحیه حبیب ابن مظاهر دانلود کرده و مطالعه نمایند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/05/12
 جزوه آموزشی مبانی امنیت وشبکه
جزوه آموزشی مبانی امنیت وشبکه

علاقه مندان بهمبانی امنیت وشبکه میتوانند جزوه آموزشی مبانی امنیت وشبکه را از این بخش از آموزشگاه مجازی سایت ناحیه حبیب ابن مظاهر دانلود کرده و مطالعه نمایند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/05/12
 جزوه آموزشی اخلاق در فضای مجازی
جزوه آموزشی اخلاق در فضای مجازی

علاقه مندان به اخلاق در فضای مجازی میتوانند جزوه آموزشی اخلاق در فضای مجازی را از این بخش از آموزشگاه مجازی سایت ناحیه حبیب ابن مظاهر دانلود کرده و مطالعه نمایند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/05/10
جزوه آموزشی خبرنویسی
جزوه آموزشی خبرنویسی

علاقه مندان به خبرنویسی میتوانند جزوه آموزشی عکاسی را از این بخش از آموزشگاه مجازی سایت ناحیه حبیب ابن مظاهر دانلود کرده و مطالعه نمایند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/05/10
جزوه آموزشی عکاسی
جزوه آموزشی عکاسی

علاقه مندان به عکاسی میتوانند جزوه آموزشی عکاسی را از این بخش از آموزشگاه مجازی سایت ناحیه حبیب ابن مظاهر دانلود کرده و مطالعه نمایند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/05/06
جزوه آموزشی خبرنگاری
جزوه آموزشی خبرنگاری

علاقه مندان به خبرنگاری میتوانند جزوه آموزشی خبرنگاری را از این بخش از آموزشگاه مجازی سایت ناحیه حبیب ابن مظاهر دانلود کرده و مطالعه نمایند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/05/06
برگزاری دوره های آموزش مجازیLMS
برگزاری دوره های آموزش مجازیLMS

معاونت آموزش قرارگاه فضای مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهراقدام به برگزاری دوره های آموزشی خبرنگاری، خبرنویسی ،وبلاگ نویسی و... از طریق سامانه جامع آموزش مجازی می نماید .

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1395/05/06
جزوه آموزش خبرنگاری و نکات خبر نویسی
جزوه آموزش خبرنگاری و نکات خبر نویسی

خبرنگاران محترم حوزه و پایگاه ها با خواندن جزوه خبرنگاری ناحیه حبیب ابن مظاهر و شرکت در کلاس ها آموزشی قرارگاه فضای مجازی ناحیه می توانند تا حد زیادی از کار خبرنگاری را فرا بگیرند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1394/10/12
پاورپوینت آموزش سخت افزار
پاورپوینت آموزش سخت افزار

جهت آشنایی با سخت افزارهای رایانه و نسل های کامپیوتر می توانید از این پاورپوینت استفاده نمایید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/10/13
پاورپوینت آموزشی نگاهی کوتاه به شبکه های اجتماعی
پاورپوینت آموزشی نگاهی کوتاه به شبکه های اجتماعی

در این قسمت می توانید به صورت اجمالی با تعدادی از شبکه های اجتماعی آشنا شوید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/10/13
جزوه آموزشی خبرنگاری
جزوه آموزشی خبرنگاری

علاقه مندان به خبرنگاری میتوانند جزوه آموزشی خبرنگاری را از این بخش از آموزشگاه مجازی سایت ناحیه حبیب ابن مظاهر دانلود کرده و مطالعه نمایند.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/05/16
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/7
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/7

در این قسمت از آموزشگاه مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر میتوانید جزوه ی آموزشی ویندوز محبوب و پرکاربرد سون را که توسط قرارگاه فضای مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر تهیه و تولید شده است را دریافت و استفاده کنید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/04/30
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/6
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/6

در این قسمت از آموزشگاه مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر میتوانید جزوه ی آموزشی ویندوز محبوب و پرکاربرد سون را که توسط قرارگاه فضای مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر تهیه و تولید شده است را دریافت و استفاده کنید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/04/30
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/5
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/5

در این قسمت از آموزشگاه مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر میتوانید جزوه ی آموزشی ویندوز محبوب و پرکاربرد سون را که توسط قرارگاه فضای مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر تهیه و تولید شده است را دریافت و استفاده کنید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/04/30
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/4
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/4

در این قسمت از آموزشگاه مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر میتوانید جزوه ی آموزشی ویندوز محبوب و پرکاربرد سون را که توسط قرارگاه فضای مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر تهیه و تولید شده است را دریافت و استفاده کنید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/04/30
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/3
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/3

در این قسمت از آموزشگاه مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر میتوانید جزوه ی آموزشی ویندوز محبوب و پرکاربرد سون را که توسط قرارگاه فضای مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر تهیه و تولید شده است را دریافت و استفاده کنید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/04/30
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/2
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/2

در این قسمت از آموزشگاه مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر میتوانید جزوه ی آموزشی ویندوز محبوب و پرکاربرد سون را که توسط قرارگاه فضای مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر تهیه و تولید شده است را دریافت و استفاده کنید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/04/30
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/1
جزوه آموزشی windows 7 (ویندوز سون)/1

در این قسمت از آموزشگاه مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر میتوانید جزوه ی آموزشی ویندوز محبوب و پرکاربرد سون را که توسط قرارگاه فضای مجازی ناحیه حبیب ابن مظاهر تهیه و تولید شده است را دریافت و استفاده کنید.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1393/04/30

1 2 3 4