رای به سایت :
1907
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
پنجشنبه 26 مهر 1397 -
هجدهمین کنگره سرداران و 4000شهید منطقه 17
گزارش تصویری/

هجدهمین کنگره سرداران و 4000شهید منطقه 17

هجدهمین کنگره سرداران و 4000شهید منطقه 17 در خیمه گاه شهدا واقع در خیابان ابوذر باحضورمقامات لشگری وکشوری باحضورمردم شهیدپروراین منطقه بامیزبانی شهیدتازه تفحص شده بعدازسی سال برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1396/11/29 - 22:53
3
محبوب  
رای به خبر :