رای به سایت :
1908
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
دوشنبه 30 مهر 1397 -
شهدای افغانی نیز همانند ایرانیان از حرم اهل بیت (ع) دفاع می کنند
شهردارمنطقه17تهران:

شهدای افغانی نیز همانند ایرانیان از حرم اهل بیت (ع) دفاع می کنند

شهردار منطقه 17 تهران در مراسم تششیع پیکر دو شهید مدافع حرم تیپ فاطمیون گفت: شهدای افغان از تیپ فاطمیون بارشادت تمام درکنارسایررزمندگان شیعه درحال دفاع ازحرم حضرت زینب(س) وحضرت رقیه (س)هستند.
calendar
تاریخ : 1396/10/23 - 16:01
5
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، امیرمحسنی شهردارمنطقه 17تهران درمراسم تشیع پیکر شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون درروزجمعه 22 دی ماه باگفت وگوی اختصاصی بامسئول باشگاه خبرنگاران برادران ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهروی گفتند:،منطقه مادرخاورمیانه دچار مشکلات بسیاراندوهی است؛که یکی آن ها گروه داعش هست که شکل گرفتن وبرمنطقه درحال تسلط یافتن بود.
وی درادامه به صحبت های خودگفتند:که داعش به کشور هایی که قبوراهل بیت(ع) درانجابوددرحال رشدپیداکردن بود.ودرعراق وسوریه پایگاه های خودش رادرست کرد.
وعزیزانی به تدبیرمقام معظم رهبری به عنوان مستشاری نظامی واردعمل شدندونظام جمهوری اسلامی و گروه هایی بانام های مختلف رفتن برای راهنمایی وارشادرزمندگان سوری وعراقی وکمک هایی به آن ها که دادیم واین معجل شدکه به لطف خدا داعش رادرنطفه ای خفه کنیم والبته امروزه هنوزدرحال فعالیت هست وبایدامادگی خودمون راداشته باشیم.
مادراینجامنطقه 17تهران که میزبان شهدای عزیزی که هستیم منطقه ماباوجودداشتن یازده شهیدمدافع حرم جزءمناطق اول کشوراست که می باشیم.
امروزه هم دوشهیدمدافع حرم تشیع شدن که اینهاافغان بودن ووی درادامه به صحبت های خودبا توجه به این مسئله که چرابه اشتباه نبایدبه افغان ها،افغانی گفت.

افزودند افغانی واحدپول کشورافغانستان هست واینهارادراصل باید افغان صدازدواینهااین طوردوست دارند.

ودرادامه مصاحبه خود باخبرنگارقسم ناحیه حبیب بن مظاهر،گفتندکه این شهدایی که افغان وازتیپ فاطمیون هستندکه بارشادت تمام درکنارسایررزمندگان شیعه درحال دفاع ازحرم حضرت زینب(س) وحضرت رقیه (س)هستند.
ودرادامه صحبت های خودافزودندکه به لطف خداوندامروزباحضورپرشعوروبسیارعالی مردم وحزب اللهی ومتدین توانستیم در منطقه17تهران که دارالشهدای تهران که هستش راشهداراتشیع کنیم.

به زودی کیلیپ این گزارش ازصفحه اصلی سایت منتشروقابل دریافت می باشد

 


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 10090
حمیررضا یامینی