رای به سایت :
1914
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
جمعه 26 بهمن 1397 -

نشست سیاسی با موضوع مسائل روز کشور و منطقه در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزار شد
نشست سیاسی با موضوع مسائل روز کشور و منطقه در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزار شد

امروز شنبه 27 مرداد ماه 97 ،نشست سیاسی با موضوع مسائل روز کشور و منطقه در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزار شد

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1397/05/27
نشست سیاسی باموضوع مسائل سیاسی روز کشور در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزار شد
نشست سیاسی باموضوع مسائل سیاسی روز کشور در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزار شد

امروز شنبه 16 تیرماه 1397،نشست سیاسی باموضوع مسائل سیاسی روز کشور در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزار شد

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1397/04/16
نشست سیاسی
نشست سیاسی

نشست سیاسی در پایگاه شهید رهنما برگزار گردید

پایگاه مقاومت بسیج شهید رهنما 1396/11/18
نشست سیاسی با موضوع مسائل سیاسی روز در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.
نشست سیاسی با موضوع مسائل سیاسی روز در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.

امروز شنبه 7 بهمن 96 ، نشست سیاسی با موضوع مسائل سیاسی روز در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1396/11/07
نشست  آسیب های اجتماعی
نشست آسیب های اجتماعی

نشست آسیب های اجتماعی به همت پایگاه جان نثاران المهدی در مدرسه 22بهمن انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج جان نثاران مهدی(عج) 1396/10/19
برگزاری نشست سیاسی توسط پایگاه ثارلله
برگزاری نشست سیاسی توسط پایگاه ثارلله

نشست سیاسی با شرکت خواهران بسیجی پایگاه ثارالله با عنوان مشاهدۀ فیلم جشنوارۀ عمار برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج ثارالله(ع) 1396/10/17
نشست سیاسی بصیرتی حماسه نهم دی
نشست سیاسی بصیرتی حماسه نهم دی

نشست سیاسی بصیرتی به مناسبت بزرگداشت حماسه 9 دی در روز یکشنبه دهم دی ماه برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید مولوی 1396/10/16
نشست سیاسی با موضوع مسائل روز سیاسی در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.
نشست سیاسی با موضوع مسائل روز سیاسی در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.

امروز شنبه 16 دیماه 96 ،نشست سیاسی با موضوع مسائل روز سیاسی در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1396/10/16
نشست سیاسی
نشست سیاسی

نشست سیاسی با محوریت ۹ دی

پایگا مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) 1396/10/05
نشست سیاسی با موضوع مسائل سیاسی روز در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.
نشست سیاسی با موضوع مسائل سیاسی روز در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.

امروز شنبه 25 آذر 96، نشست سیاسی با موضوع مسائل سیاسی روز در ناحیه حبیب بن مظاهر برگزارشد.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1396/09/25
نشست فرهنگی_سیاسی_عقیدتی
نشست فرهنگی_سیاسی_عقیدتی

نشست فرهنگی_سیاسی_عقیدتی در پایگاه شهید لشگری برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید لشگری 1396/09/15

1 2 3 4... 9