رای به سایت :
1900
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
سه شنبه 27 شهريور 1397 -

برنامه های برگزار شده توسط پایگاه شهید لشگری...
برنامه های برگزار شده توسط پایگاه شهید لشگری...

برنامه هایی توسط پایگاه شهید لشگری در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید لشگری 1397/06/26
غبار روبی و آماده سازی مسجد امام حسین (ع) برای ایام محرم
غبار روبی و آماده سازی مسجد امام حسین (ع) برای ایام محرم

غبار روبی و آماده سازی مسجد امام حسین (ع) ،توسط پایگاه شهید لشگری برای ایام محرم انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید لشگری 1397/06/25
برپایی انواع غرفه ها توسط پایگاه شهید لشگری در بوستان بهاران
برپایی انواع غرفه ها توسط پایگاه شهید لشگری در بوستان بهاران

در بوستان بهاران غرفه هایی نظیر غرفه شهدا و... توسط پایگاه شهید لشگری برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید لشگری 1397/06/25
پذیرایی از زائران امام حسین (ع) به صورت چای و آب خنک در نمایشگاه عاشورا
پذیرایی از زائران امام حسین (ع) به صورت چای و آب خنک در نمایشگاه عاشورا

پذیرایی از زائران امام حسین (ع) به صورت چای و آب خنک در نمایشگاه عاشورا برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1397/06/24
نصب بنرهای مقام معظم رهبری در نمایشگاه عاشورا توسط خادمان امام حسین (ع)
نصب بنرهای مقام معظم رهبری در نمایشگاه عاشورا توسط خادمان امام حسین (ع)

خادمان امام حسین (ع) بایاری خداوند متعال بنرهایی ازسخنان مقام معظم رهبری درنمایشگاه عاشورا نصب کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1397/06/24
برگزاری نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا
برگزاری نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا

نمازمغرب و عشاء شامگاه پایگاه شهیدان جاویدپور در نمایشگاه عاشورا برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1397/06/24
راه اندازی کتابفروشی نمایشگاه عاشورا توسط خادمان سیدالشهدا (ع)
راه اندازی کتابفروشی نمایشگاه عاشورا توسط خادمان سیدالشهدا (ع)

کتابفروشی نمایشگاه عاشورا توسط خادمان سیدالشهدا (ع) بایاری خداوند متعال راه اندازی شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1397/06/24
پذیرایی از خادمان سید الشهدا واقع در نمایشگاه عاشورا
پذیرایی از خادمان سید الشهدا واقع در نمایشگاه عاشورا

پذیرایی از خادمان سید الشهدا واقع در نمایشگاه عاشورا انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1397/06/24
آراستن حسینیه نمایشگاه عاشورا جهت اقامه نمازهای جماعات وپذیرایی از خادمان امام حسین (ع)
آراستن حسینیه نمایشگاه عاشورا جهت اقامه نمازهای جماعات وپذیرایی از خادمان امام حسین (ع)

برنامه آراستن حسینیه نمایشگاه عاشورا جهت اقامه نمازهای جماعات وپذیرایی از خادمان امام حسین (ع) تکمیل شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1397/06/24
تشییع پیکر مطهر ۱۳۵ شهید گمنام
تشییع پیکر مطهر ۱۳۵ شهید گمنام

مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۳۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تاریخ 22 شهریور مصادف با سوم محرم از مقابل دانشگاه تهران انجام شد.

ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر 1397/06/23
راه اندازی غرفه خرابه شام درنمایشگاه عاشورا توسط خادمان سید الشهدا
راه اندازی غرفه خرابه شام درنمایشگاه عاشورا توسط خادمان سید الشهدا

خادمان حضرت سیدالشهدا بایاری خداوندبلند مرتبه توانستند غرفه خرابه شام را تکمیل کنند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1397/06/22
راه اندازی غرفه حجاب درنمایشگاه عاشورا توسط خادمان سید الشهدا
راه اندازی غرفه حجاب درنمایشگاه عاشورا توسط خادمان سید الشهدا

خادمان حضرت سیدالشهدا بایاری خداوندبلند مرتبه توانستند غرفه حجاب را تکمیل کنند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1397/06/22

1 2 3 4... 221