رای به سایت :
1822
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
یکشنبه 01 بهمن 1396 -

تولیدات گرافیکی-سالگرد پلاسکو
تولیدات گرافیکی-سالگرد پلاسکو

پایگاه محمّد رسول الله (ص) به مناسبت سالگرد پلاسکو پوستری طراحی کرد.

پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص) 1396/10/30
تولیدات گرافیکی-سالگرد پلاسکو
تولیدات گرافیکی-سالگرد پلاسکو

پایگاه محمّد رسول الله (ص) به مناسبت سالگرد پلاسکو پوستری طراحی کرد.

پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص) 1396/10/30
احکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
احکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

آداب و شرایط واحکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور آموزش داده شد .

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1396/10/30
اردوی آموزشی مرکز فراموز میلاد
اردوی آموزشی مرکز فراموز میلاد

نونهالان مهد گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) در مرکز آموزشی فراموز میلاد حضور داشتند.

پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص) 1396/10/30
نماز جماعت ظهر و عصرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت ظهر و عصرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت فعال داشتند .

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1396/10/30
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن(ع) شرکت کردند .

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1396/10/30
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران و برادران  مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران و برادران مجموعه جندالله

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

پایگاه مقاومت بسیج جندالله 1396/10/30
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1396/10/30
تمرین آموزش تایپ چشم بسته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین آموزش تایپ چشم بسته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

تمرین تایپ چشم بسته جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1396/10/30
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1396/10/30
تمرین روخوانی و روانخوانی سوره شریفه زلزال توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
تمرین روخوانی و روانخوانی سوره شریفه زلزال توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر صحن مطهر امام زاده حسن (ع)

تمرین روخوانی و روانخوانی سوره شریفه زلزال توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر صحن مطهر امام زاده حسن (ع) برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور 1396/10/30

1 2 3 4... 1247