رای به سایت :
21
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حبیب بن مظاهر
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
چهارشنبه 22 آذر 1396 -
اردوی تشکیلاتی رامسر بسیج دانش آموزی خواهران
گزارش تصویری/

اردوی تشکیلاتی رامسر بسیج دانش آموزی خواهران

اردوی تشکیلاتی رامسر بسیج دانش آموزان خواهران با حضور دانش آموزان منتخب فرمانده واحد در رامسر در حال برگزاری است .
calendar
تاریخ : 1396/04/25 - 12:23
2
محبوب  
رای به خبر :