رای به سایت :
16
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه حبیب بن مظاهر
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
شنبه 04 فروردين 1397 -
دلیست کانال های دانش آموزی مساجد و مدارس فعال
دلیست کانال های دانش آموزی مساجد و مدارس فعال

لیست کانال های دانش آموزی مساجد و مدارس فعال ر حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی منطقه17 به نشانیhttps://t.me/hoze033 دردسترس میباشد.
calendar
تاریخ : 1396/10/07 - 22:41
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه حبیب بن مظاهر  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،لیست کانال های دانش آموزی مساجد و مدارس فعال در حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی منطقه17 به نشانیhttps://t.me/hoze033
قابل دسترسی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسیج دانش آموزی مسجد امام رضا(ع)؛پایگاه شهید بهشتی
https://t.me/nojavanrazavi17

بسیج دانش آموزی دبیرستان شاهد شهید محسنی
https://t.me/ShahedMohseni17

بسیج دانش آموزی دبستان شهید رسولی
https://t.me/dabestanrasouli

بسیج دانش آموزی دبیرستان طوس(دوره اول و دوم)
https://t.me/toos17

بسیج دانش آموزی دبیرستان نمونه دولتی شهید چمران
https://t.me/chamran17

بسیج دانش آموزی هنرستان شهید امانی
https://t.me/tlg_amani

بسیج دانش آموزی پایگاه شهید آیت الله دستغیب
https://t.me/khanevadehgharargah

بسیج دانش آموزی پایگاه شهید رهنما
https://t.me/rahnamayevelayat

بسیج دانش آموزی دبستان فیروزیان یک
https://t.me/firouzian17

بسیج دانش آموزی دبیرستان رازی
https://t.me/razischool17

بسیج دانش آموزی هنرستان قدس
https://telegram.me/Ghods17

بسیج دانش آموزی دبیرستان شهید احمدی روشن
https://t.me/AhmadiRoshan17Hedayat

بسیج دانش آموزی دبیرستان علامه حلی11
https://t.me/allamehelli11

بسیج دانش آموزی مدرسه شهید قاسمی
https://t.me/ghasemischool97

این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.......معاونین محترم  پرورشی مدارس و فعالان فرهنگی مساجد در سطح منطقه17 جهت تکمیل این لیست ،آدرس کانال مدارس و مجموعه های خود را به شماره09127173278 ارسال نمایند


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 18868
حمید رضا یامینی


مطالب مرتبط