رای به سایت :
15
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه حبیب بن مظاهر
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
سه شنبه 21 آذر 1396 -
مسجد هم مدرسه هست هم دانشگاه
پوستر/

مسجد هم مدرسه هست هم دانشگاه

مقام معظم رهبری: مسجد هم مدرسه هست هم دانشگاه هم مرکز تامل هم مرکز تصفیه ی روح هم مرکز خلوص و مرکز اتصال بنده به خداست
calendar
تاریخ : 1396/09/14 - 19:49
1
محبوب  
رای به خبر :